ژانویه 30, 2017

برنامه کارآفرینی استان نیوبرانزویک

فوری و‌مهم: برنامه کارآفرینی استان نیوبرانزویک که چند ماه پیش به حالت معلق در آمده بود، بدون هیچ تغییری مجددا بازگشایی گردید. در حال حاضر این […]
مارس 15, 2019

آنچه دیروز در رالی ثبت درخواست اسپانسرشیپی والدین گذشت!

آنچه دیروز در رالی ثبت درخواست اسپانسرشیپی والدین گذشت! بنا به گفته سخنگوی آقای احمد حسین، وزیر محترم مهاجرت، پناهندگی و‌سیتیزن شیپی کانادا، وزارت مهاجرت کانادا […]
مارس 24, 2019

برنامه مهاجرتی کشاورزان استان ساسکاچوان

برنامه مهاجرتی کشاورزان استان ساسکاچوان استان ساسکاچوان طبق قراردادی که با دولت فدرال دارد امکان جذب مهاجر از طریق برنامه های مخصوص خود را دریافت نموده […]