سمینار زنده از طریق فیس بوک
مارس 26, 2019
تغییرات در قانون درخواست ویزای تحصیلی
می 25, 2019
سمینار زنده از طریق فیس بوک
مارس 26, 2019
تغییرات در قانون درخواست ویزای تحصیلی
می 25, 2019

کانادا پذیرای متقاضیان پناهندگی از تمام کشور ها می باشد

بر اساس قانون و آنچه که در سال ۲۰۱۲ میلادی مصوب گردیده بود، ۴۲ کشور به عنوان کشورهای امن و یا Designated Countries  معرفی شده بودند و در صورتی که متقاضیان پناهندگی در کانادا،  تابعیت یکی از کشورهای امن را دارا بودند، درخواست پناهندگی آنها مردود می گردید.

بر اساس قانون جدید و آنچه در تاریخ ۱۷ ماه می سال میلادی جاری مصوب گردیده است، کشورهای امن از قانون مهاجرت و پناهندگی کانادا حذف گردیده اند و منبعد، کانادا با درخواست پناهندگی کلیه متقاضیان بدون درنظر گرفتن ملیت آنها موافقت خواهد نمود.

پر واضح می باشد که قبولی یا ردی پرونده پناهندگی متقاضیان، همچنان منوط به نظر قاضی دادگاه و عضو اداره پناهندگان دولت کانادا (IRB) می باشد.

 

Comments are closed.