برنامه کارآفرینی استان نیوبرانزویک
ژانویه 30, 2017
برنامه مهاجرتی کشاورزان استان ساسکاچوان
مارس 24, 2019

آنچه دیروز در رالی ثبت درخواست اسپانسرشیپی والدین گذشت!

آنچه دیروز در رالی ثبت درخواست اسپانسرشیپی والدین گذشت!

بنا به گفته سخنگوی آقای احمد حسین، وزیر محترم مهاجرت، پناهندگی و‌سیتیزن شیپی کانادا، وزارت مهاجرت کانادا در زمان اخذ ثبت درخواست اسپانسرشیپی والدین، از ابزارهای ربات یابی جهت جلوگیری از تکمیل ظرفیت توسط ربات های کامپیوتری استفاده نموده است و اطمینان دارند که هیچ مشکل فنی در این بخش ایجاد نشده است.
بر اساس گفته ایشان، در زمان ثبت درخواست ها، بیش از صدهزار نفر در حال رقابت جهت اخذ سهمیه ۲۷ هزارتایی بودند.
بنا به نظر یک وکیل مهاجرت، افرادی که از داشتن اینترت سریع، دانش زبان کافی و مهارت بالا در تایپ برخوردار بودند ، موفق شدند که درخواست خود را ثبت نمایند که این مسئله منصفانه و عادلانه نمی باشد.
لازم به ذکر می باشد که مشکل روز گذشته، رسانه ای شده است و تمامی رسانه های کانادایی، همچنان در حال ارائه تحلیل های خود می باشند.

Comments are closed.