تغییر سیاست های سازمان مهاجرتی پرونده مهاجر
نوامبر 13, 2020
نوروز باستانی سال ۱۴۰۰؛ فرخنده و میمون
مارس 19, 2021

تغییرات در سازمان مهاجرتی پرنده مهاجر – اعلان شماره ۱

پیرو و در ادامه نوشته قبلی مبنی بر عضویت آقای امیرحسین توفیق در کانون وکلا استان بریتیش کلمبیا؛ تغییراتی در سیاست های سازمان با توجه به دستورالعمل های کانون وکلا کانادا و کانون وکلا استان بریتیش کلمبیا به عمل خواهد آمد که منبعد و به مرور به سمع و نظر عزیزان خواهد رسید. بر همین اساس اولین مورد که از ابتدای ژانویه سال ۲۰۲۱ اعمال می گردد به شرح زیر می باشد:
از تاریخ فوق؛ هیچ شخص و یا سازمانی نماینده و یا همکار سازمان مهاجرتی پرنده مهاجر و شخص آقای امیرحسین توفیق نمی باشد و متقاضیان مهاجرت به کانادا می توانند مستقیما با ایشان مذاکره و وارد قرارداد گردند.

Comments are closed.